FES on JES!

F.E. Sillanpään lukio eli opiskelijoiden kesken tunnettu FES on noin 170 opiskelijan lukio Hämeenkyrössä. Lukioon on vain 40 kilometrin matka Tampereelta ja bussiyhteydet ovat hyvät.

F.E. Sillanpään lukio tarjoaa sinulle laaja-alaisen yleissivistyksen ja monipuolisia tietoja ja taitoja. Meillä on osaava henkilökunta, laaja kurssitarjonta ja moderni opiskeluympäristö. Hyväksymme jokaisen jäsenemme ainutlaatuisuuden ja kunnioitamme sitä.
Opiskelijavaihdot ja erilaiset kansainväliset projektit (kielten opintomatkat sekä Päämääränä Berliini -kurssi, joka yhdistää saksan alkeita ja yhteiskuntaoppia) sekä kouluvierailijat tarjoavat mahdollisuuden avartaa omia näkemyksiä. Teemme mielellämme yhteistyötä.

F.E. Sillanpään lukion opiskelijat voivat tutustua yliopisto-opintoihin suorittamalla avoimen yliopiston kursseja. Lukio on ollut jo kymmenen vuotta Jyväskylän Avoimen Yliopiston yhteistyöoppilaitos. Tällä hetkellä opetustarjonnassamme on Kliinisen psykologian kurssi, mikä on osa Jyväskylän yliopiston psykologian perusopintoja. Lisäksi suorittamalla tietyn määrän ohjelmointia Jyväskylän avoimessa saat opiskelupaikan Jyväskylän Yliopistossa.

Fysiikan opiskelijat ovat perinteisesti suorittaneet osan laborointiharjoituksista Tampereen Teknillisessä Yliopistossa.

Yhteistyössä Ikaalisten lukion ja kauppaoppilaitoksen kanssa järjestetään vuosittain tutorkoulutusta.

Suosittu kurssi on ollut esimerkiksi Hämeenkyrön Yrittäjien kanssa toteutettu Työpolku, jonka aikana suoritat hygieniapassin ja opit mm. markkinoimaan itseäsi hyvänä työntekijänä ja hyvin menneen kurssin jälkeen vastaanotat oman kesätyöpaikan 🙂 Yhteistyötä yrittäjien kanssa on tiivistetty ja monipuolistettu.

Yhteiskoulussa on mahdollisuus suorittaa valinnaisen matematiikan kurssi, joka voidaan hyväksyä suoraan lukion ohjelmaan.

Digiasiat ovat meillä hyvin hallussa. Kaikki ykköset saavat tuntuman digitaaliseen kokeeseen heti elokuussa ja sen jälkeen heitä ohjataan lisää. Lukion opiskelijoista rekrytoidaan digitutoreita, jotka myös auttavat mielellään tietotekniikkaan liittyvissä pulmissa. Kursseilla käytetään yhtenä opiskelualustana Moodlea, jota tarvitaan myös jatko-opinnoissa.

Lukion kielitarjotin on laaja ja sen lisäksi opintojaan voi täydentää kansalaisopistossa (saksa, ranska, venäjä, espanja), joka toimii samoissa tiloissa.

 

Lukiossamme on kannustava opiskeluilmapiiri ja hyvä yhteishenki ja siksipä ”FES on JES!” kuvaakin erittäin osuvasti lukiotamme! Lukiomme pienen koon takia kaikki tuntevat toisensa, niin opettajat kuin opiskelijatkin.

Lukiossamme on kaksi vuoden kieltenopettajaa, joten kieltenopiskelu on yksi vahvuuksistamme. Suhteellisten pienten ryhmien vuoksi on opiskelu meilJeslä yksilöllistä ja joustavaa!

Lukiomme opiskelijakunnan hallitus toimii aktiivisesti ja opiskelijoiden mielipiteitä
arvostetaan. Lukiossamme panostetaan opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Yhteisöllisyys yhdistää: https://www.kunteko.fi/katso/1042

Hae siis meille opiskelemaan koska FES on JES!

 

Happy FES edition